DCU Fordelsplads

Jammerbugt Camping er DCU Fordelsplads

Vi gir 15% Rabat til medlemmer af DCU mod

forevisning af gyldigt DCU medlemskort

Rabatten gives på persontakst

Rabatten gives/gælder ikke på følgende:

Sæsonplads, Tilbud, Hytte og Motel ophold

DCU Samarbejdsplads - Jammerbugt Camping

Vi glæder os til at byde DCU Medlemmer

Velkommen til Jammerbugt Camping

Britt og Tommy